ရည်မှန်းချက်/ဆောင်ပုဒ်

အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၏ ရည်မှန်းချက်
အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-
    (က)    တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် ရပ်ရွာအေးချမ်းသာယာရေး၊

    (ခ)     နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ မူဝါဒများ အကောင်အထည်ဖော်ရေး၊

    (ဂ)     ကောင်းမွန်သော အုပ်ချုပ်ရေးစနစ် ဖော်ဆောင်ရေး၊

    (ဃ)   ပြည်သူဗဟိုပြုဒေသဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရေး။

အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၏ မျှော်မှန်းချက်

အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၏ မျှော်မှန်းချက်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

   " ပြည်သူကိုဗဟိုပြုသည့် ကောင်းမွန်သောအုပ်ချုပ်ရေးယန္တရားတည်ဆောက်ရေး "

အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၏ ဆောင်ပုဒ်

အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၏ ဆောင်ပုဒ်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

   " ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုအစ ထွေအုပ်က "

အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၏ စံတန်ဖိုး(၆)ရပ်

အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၏ စံတန်ဖိုး(၆)ရပ်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

     (က)   ထိရောက်မှုနှင့် စွမ်းရည်ပြည့်ဝမှု၊

      (ခ)   ပွင့်လင်းမြင်သာမှု၊

      (ဂ)   တာဝန်ယူ၊ တာဝန်ခံမှု၊

      (ဃ)  ပြည်သူလူထုယုံကြည်အားထားမှု၊

      (င)   တန်းတူညီမျှအားလုံးပါဝင်မှု၊

      (စ)   လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ ဖြစ်စေမှု။

အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၏ လုပ်ငန်းစဉ်(၃)

အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၏ လုပ်ငန်းစဉ်(၃)ရပ်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

      (က)   မူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး၊

      (ခ)    လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး၊

      (ဂ)    ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် လုပ်နည်းစနစ်ကောင်းများ တည်ဆောက်ရေး။

တည်ဆောက်ရေးတာဝန်ကြီး(၄)ရပ်
 အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနသည် ခေတ်အဆက်ဆက် အုပ်ချုပ်ရေးယန္တရားတွင် အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသဖြင့် ခိုင်မာပြီးထက်မြက်သည့် ဌာနတစ်ခုဖြစ်စေရန် အောက်ပါတည်ဆောက်ရေးတာဝန်ကြီး(၄)ရပ်ကို ချမှတ်ထားပါသည်-
    (က)    စိတ်ဓါတ်တိုးတက်မြင့်မားရေး၊
    (ခ )    လေ့ကျင့်မှုမပြတ်ဆောင်ရွက်ရေး၊
    (ဂ )    ဝန်ထမ်းသက်သာချောင်ချိရေး၊
    (ဃ)    အုပ်ချုပ်မှုစနစ်မှန်ကန်ရေး၊

စံ(၅)ရပ်
တည်ဆောက်ရေးတာဝန်ကြီး(၄)ရပ် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုကို အောက်ပါ စံ(၅)ရပ်ဖြင့် တိုင်းတာဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်-    
(က)    စိတ်ဓါတ်ကောင်းမွန်မှု၊
(ခ )    စည်းကမ်းကောင်းမွန်မှု၊
(ဂ )    သစ္စာစောင့်သိမှု၊
(ဃ)    စည်းလုံးညီညွတ်မှု၊
(င)    စွမ်းရည်ပြည့်ဝမှု၊

ယစ်မျိုးမူဝါဒ

*   အရက်သေစာသောက်စားခြင်းအလေ့အထပြန့်ပွါးခြင်းကို ယုတ်လျော့ပပျောက်စေရန်၊
*   သေရည်သေရက်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချရာတွင် တရားမဝင်ထုတ်လုပ်မှုမရှိစေဘဲ အခွန်ကြီးမြင့် နိုင်သမျှ ကြီးမြင့်ကောက်ခံရန်၊
*   မူးယစ်စေတတ်သော သေရည်သေရက်ရောင်းချခြင်းမှာ အခွန်ငွေရရှိစေရန်အလို့ငှာ အဓိကမဟုတ်ဘဲ ၎င်းကိုသောက်စားသုံးစွဲခြင်းခေါင်းပါးစေရန် သေရည်သေရက် ရောင်းချခြင်းကို အခွန်စည်းကြပ်ကောက်ခံသည်ဟု အမြဲနှလုံးသွင်းရမည်။