ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုဥပဒေများ

   ၁။ စစ်ဘက်ရာထူးနှင့် အဆင့်အခေါ်အဝေါ်များသုံးစွဲခြင်းကို ကန့်သတ်သည့်ဥပဒေ

   ၂။ တပ်မတော်ဆိုင်ရာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအသုံးပြုခြင်းဥပဒေ

   ၃။ တပ်မြို့စည်ပင်သာယာရေးဥပဒေ

   ၄။ နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးအဆောက်အအုံနှင့် လုပ်ငန်းများဥပဒေ

   ၅။ ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေ

   ၆။ မသန်မစွမ်းဖြစ်သွားသော တပ်မတော်သားများ ထောက်ပံ့စောင့်ရှောက်ရေးဥပဒေ

   ၇။ မြန်မာနိုင်ငံစစ်မှုထမ်းဟောင်းအဖွဲ့ဥပဒေ

   ၈။ ရေယာဉ်များလက်နက်တပ်ဆင်မှု တားမြစ်ရေးဥပဒေ

   ၉။ အရန်တပ်ဖွဲ့ဥပဒေ

   ၁၀။ ၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ လက်နက်ကိုင်တပ်ပေါင်းစုံ(ပြောင်းရွှေ့ရေး)အက်ဥပဒေ

   ၁၁။ ၁၉၅၆ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံကာကွယ်ရေး(စစ်ဆင်မှုအထူးစီမံချက်)အက်ဥပဒေ

   ၁၂။ ၁၉၅၉ ခုနှစ်၊ တပ်မတော်အက်ဥပဒေ

   ၁၃။ THE MYANMAR TERRITORIAK FORCE ACT.

ပြည်ထောင်စုတစ်ဆင့်ခံဥပဒေများ

   ၁။ မြန်မာနိုင်ငံစစ်မှုထမ်းဟောင်းအဖွဲ့ ဥပဒေဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

   ၂။ ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်း(ဆရာဝန်များ) နည်းဥပဒေများ

   ၃။ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အဖြစ် ပြန်လည်အတည်ပြုခန့်အပ်ခြင်း

   ၄။ (မသန်မစွမ်းဖြစ်သွားသော တပ်မတော်သားများ ထောက်ပံ့စောင့်ရှောက်ရေးနည်းဥပဒေများ)

   ၅။ (တပ်မတော်နည်းဥပဒေများ)

   ၆။ စစ်ဘက်ရာထူးနှင့် အဆင့်အခေါ်အဝေါ်များ သုံးစွဲခြင်းကို ကန့်သတ်သည့်ဥပဒေ

   ၇။ (The Myanmar Rationing Order, 1946 under the Defence of Myanmar Rules)