ကျေးရွာမြေငှားဂရန် ပေးအပ်ပွဲအခမ်းအနားတက်ရောက်ခြင်း

(၁၂-၅-၂၀၂၂)ရက်၊ (၁၀၃၀)အချိန်၊ ရှမ်းပြည်နယ်၊ လွိုင်လင်ခရိုင်၊ မိုင်းရှူးမြို့နယ်၊ ဝမ်ဆော့ ကျေးရွာနေပြည်သူ (၁၄၂)ဦးအား ကျေးရွာမြေငှားဂရန်ပေးအပ်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ အဆိုပါအခမ်းအနားသို့ ခရိုင်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကံစောလှိုင်(ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး)သည် ခရိုင်/ မြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ၊ ခရိုင်/ မြို့နယ်လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်စာရင်းအင်း ဦးစီးဌာန၊ ဌာနမှူးတို့နှင့်အတူ  တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။