ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုဥပဒေများ

၁။   ကုန်းလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများ ဥပဒေ

၂။   ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေ

၃။   နိုင်ငံတကာအကျိုးစီးပွားနှင့်သက်ဆိုင်သည့် လေယာဉ်ပစ္စည်းကိရိယာများဆိုင်ရာဥပဒေ

၄။   ပင်လယ်ရေကြောင်းသွားလာမှု သဘောတူစာချုပ်များအက်ဥပဒေ

၅။   ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးဥပဒေ

၆။   ပြည်တွင်းရေကြောင်းသွား ရေယာဉ်ဥပဒေ

၇။   လက်စုံပို့ဆောင်ရေးဥပဒေ

၈။   မော်တော်ယာဉ်ဥပဒေ

၉။   မြစ်ကျဉ်းသွားလာရေးအက်ဥပဒေ

၁၀။   မြန်မာနိုင်ငံရေကြောင်းပညာတက္ကသိုလ်ဥပဒေ

၁၁။   မြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်းဥပဒေ

၁၂။   မြန်မာ့ကမ်းရိုးတန်းနှင့် ပြည်တွင်းရေကြောင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ဥပဒေ

၁၃။   မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်ဥပဒေ

၁၄။   ရခိုင်တိုင်း ရေကြောင်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကို နိုင်ငံပိုင်ပြုလုပ်ခြင်းအက်ဥပဒေ

၁၅။   ရထားပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းဥပဒေ

၁၆။   အီလက်ထရောနစ် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရေးဥပဒေ

၁၇။   ၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ ကုန်းလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး စုံစမ်းရေးအဖွဲ့အက်ဥပဒေ

၁၈။   ၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ ပြည်တွင်းရေကြောင်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး အက်ဥပဒေ

၁၉။   ၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ မီးရထားစုံစမ်းရေးကော်မတီ အက်ဥပဒေ

၂၀။   ၁၉၅၂ ခုနှစ်၊ ပင်လယ်ရေကြောင်း သွားလာမှုသဘောတူစာချုပ်များ အက်ဥပဒေ

၂၁။   ၁၉၅၉ ခုနှစ်၊ မြင်းရထားအက်ဥပဒေ

၂၂။   ၂၀ဝ၆ ခုနှစ်၊ ရေအရင်းအမြစ်နှင့် မြစ်ချောင်းများထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေ

၂၃။   (The Merchant Seamen (Payment of Wages and Rating) Act, 1880.)

၂၄။   THE BILLS OF LADING ACT.

၂၅။   THE CARRIERS ACT.

၂၆။   THE DEFILE TRAFFIC ACT

၂၇။   THE INDIAN STEAM-SHIPS ACT, 1884.

၂၈။   THE MYANMAR  MERCHANT SHIPPING ACT.

၂၉။   THE MYANMAR AIRCRAFT ACT.

၃၀။   THE MYANMAR CARRIAGE BY AIR ACT.

၃၁။   THE MYANMAR CARRIAGE OF GOODS BY SEA ACT.

၃၂။   THE MYANMAR FERRIES ACT, 1873.

၃၃။   THE MYANMAR LIGHTHOUSE ACT

၃၄။   The Myanmar Maritime University Law

၃၅။   THE MYANMAR POST OFFICE ACT.

၃၆။   THE MYANMAR REGISTRATION OF SHIPS ACT.

၃၇။   THE NATIVE PASSENGER SHIPS ACT, 1876.

၃၈။   THE OBSTRUCTIONS IN FAIRWAYS ACT.

၃၉။   THE PORTS ACT.

၄၀။   The Railway Transport Service Law

၄၁။   THE RANGOON TRAMWAYS ACT, 1883.

၄၂။   မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးကော်ပိုရေးရှင်းဥပဒေ

၄၃။   ယာဉ်အန်နရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် မော်တော်ယာဉ်စီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေ

ပြည်ထောင်စုတစ်ဆင့်ခံဥပဒေများ

၁။   ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ မြန်မာ့လေကြောင်းအား တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များ အပ်နှင်းသည့်အမိန့်

၂။   ၁၉၇၆ ခုနှစ်၊ သင်ဘောကျင်းကော်ပိုရေးရှင်းအား တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ

၃။   ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ၏ နစ်နာမှုဖြေရှင်းသည့်နည်းလမ်း

၄။   ၁၉၅၇ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ  သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအဖွဲ့  စည်းကမ်းဥပဒေများ

၅။   အီလက်ထရောနစ်ဆက်သွက်ဆောင်ရွက်ရေးကြီးကြပ်မှုအဖွဲ့

၆။   ဟံသာဝတီ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ် းဦးဆောင်ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်း

၇။   သဲစုပ်ခြင်း၊ သဲတူးခြင်း၊ သဲကျုံးခြင်း၊ မြစ်ကျောက်ထုတ်ခြင်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များ

၈။   သင်ဘောသားစုဆောင်းခြင်း  ညွှန်ကြားချက်

၉။   ရွှေကျင်ခြင်း၊ ရွှေသတ်တုတူးဖော်ခြင်း စည်းကမ်းချက်များ

၁၀။   ရေယာဉ်မှူး၊ အရာရှိများနှင့် သင်ဘောသားများ၏  တတ်ကျွမ်းမှု သတ်မှတ်ခြင်း

၁၁။   ရေယာဉ်မှူးများ၊ ရေကြောင်းအရာရှိများစစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ချက်

၁၂။   ရေယာဉ်မှူးများ၊ ကျွမ်းကျင်မှုစာမေးပွဲသင်ရိုးညွှန်းတမ်းများ

၁၃။   ရေယာဉ်များတွင် ဆက်သွယ်ရေးစက်များ တပ်ဆင်အသုံးပြုရေးညွှန်ကြားချက်

၁၄။   ရေနံ(သို့)ရေနံထွက်ကုန်စည်(သို့)ဓာတ်ငွေ့(သို့)လောင်စာဆီများ  စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ

၁၅။   ရေထုညစ်ညမ်းမှုများ မဖြစ်ပေါ်စေရေးအတွက် ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းခြင်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်းများ

၁၆။   ရေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း အစိုးရရေယာဉ်များ လိုင်စင်ရယူခြင်း

၁၇။   ရေကြောင်းမတော်တဆမှုများအား စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ကိစ္စ

၁၈။   ရန်ကုန်မြို့ပြလူထုရထားပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်း ဦးဆောင်ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း

၁၉။   မှတ်ပုံတင်မြန်မာသင်္ဘောသားများအား ကုမဏီများ၏ သင်္ဘောများတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အလုပ်ခန့်စာချုပ်

၂၀။   မှတ်ပုံတင် မြန်မာသင်ဘောသားများ အလုပ်ခန့်ထားခြင်းစာချုပ်

၂၁။   မြန်မာ့ကမ်းရိုးတန်းသွားစက်တပ်ရေယာဉ် လိုင်စင်ကြေး သတ်မှတ်ခြင်း

၂၂။   မြန်မာနိုင်ငံပိုင် ဂြိုလ်တုစနစ်တည်ထောင်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း

၂၃။   မြစ်ကူးတံတားကြီးများ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်

၂၄။   မော်တော်ယာဉ်နည်းဥပဒေများ

၂၅။   ဘက်စုံပို့ဆောင်ရေးဥပဒေ အာဏာတည်သည့်နေ့ရက်သတ်မှတ်ခြင်း

၂၆။   ပြည်တွင်းရေကြောင်းသွား အင်ဂျင်နီယာကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ်များ သတ်မှတ်ခြင်း

၂၇။   ပြည်တွင်းရေကြောင်းသွား စက်ခန့်းအုပ်ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ်များ သတ်မှတ်ခြင်း

၂၈။   နိုင်ငံတော်ပိုင်ဂြိုဟ်တုစနစ်တည်ထောင်ရေးကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်း

၂၉။   နိုင်ငံတော်ပိုင် ဆက်သွယ်ရေးဂြိုဟ်တုလွှတ်တင်ရေးကော်မတီ ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း

၃၀။   တရားဝင်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ဂြိုဟ်တုရုပ်မြင်သံကြားဖမ်းစက်များကိစ္စ

၃၁။   ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများမြေယာအသုံးပြုမှု ကော်မတီ ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း

၃၂။   စုပေါင်းပိုင်အဆောက်အအုံဆိုင်ရာ ဥပဒေထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

၃၃။   စက်မြင်းအား(၂၀)အထက် ခရီးသည်တင်ရေယာဉ်များ ညွှန်ကြားချက်

၃၄။   ဂြိုဟ်တုရုပ်မြင်သံကြားဖမ်းစက်ဆိုင်ရာအမိန့်

၃၅။   ချိတ်ဆက်အသုံးပြုခြင်းနှင့် အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ခြင်းဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ

၃၆။   ကုန်းလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်မှု လျင်မြန်စေရေး အမျိုးသားကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း

၃၇။   STCW Regulation အရ ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ်များ သက်တမ်းတိုးဆောင်ရွက်ကိစ္စ

၃၈။   Master and Deck Department Engine Department တက်ချက်ခြင်း နည်းလမ်းများ

၃၉။   Maritime Labour Convention 2006 အရ ပင်လယ်ကူးသင်ဘောသား အကျိုးခံစားခွင့်

၄၀။   Maritime Labour Convention 2006 အရ ပင်လယ်ကူးသင်းဘောသားအကျိုးခံစားခွင့်

၄၁။   Life-saving signals

၄၂။   Flag State Surveyor၊ MLC Inspector၊ Port State Control Officer

၄၃။   Cyber Law ရေးဆွဲရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း

၄၄။   နောက်တွဲယာဉ်(Trailers) များ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်း

၄၅။   ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွက် ပြည်ပမှမော်တော်ယာဉ် တင်သွင်းခြင်း သတ်မှတ်သည့်အမိန့်

၄၆။   ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွက် ပြည်မမှမော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခြင်း ထုတ်လုပ်သည့်ခုနှစ်သတ်မှတ်ခြင်း

၄၇။   ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ အမျိုးသားဆက်သွယ်ရေးအကြံပေးကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း

၄၈။   ၁၉၇၆ ခုနှစ်၊ လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ကော်ပိုရေးရှင်း လုပ်ပိုင်ခွင့်အမိန့်

၄၉။   ၁၉၇၆ ခုနှစ်၊ ဆိပ်ကမ်းကော်ပိုရေးရှင်းအား တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့် အပ်နှင်းသည့်အမိန့်

၅၀။   ၁၉၇၆ ခုနှစ်၊ ဆက်သွယ်ရေးကော်ပိုရေးရှင်းအား လုပ်ပိုင်ခွင့်အမိန့်

၅၁။   ၁၉၇၆ ခုနှစ်၊ ကြယ်ငါးပွင့်သင်သေင်ဘောကော်ပိုရေးရှင်း လုပ်ပိုင်ခွင့်အမိန့်

၅၂။   ၁၉၇၆ ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေး တာဝန်လုပ်ပိုင်ခွင့် အမိန့်

၅၃။   ၁၉၇၅ ခုနှစ်၊ ဆက်သွယ်ရေးကော်ပို့ရေးရှင်းအမိန့်

၅၄။   ၁၉၆၃ ခုနှစ်၊ ကုန်းလမ်းနှင့် ရေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း

၅၅။   ၁၉၅၃ ခုနှစ်၊ မီးရထားအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့စည်းကမ်းဥပဒေ

၅၆။   ၁၉၃၇ ခုနှစ်၊ လေယာဉ်နည်းဥပဒေအရ ကုန်ပစည်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိစ

၅၇။   အီလက်ထရောနစ် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရေးကြီးကြပ်မှု ဖွဲ့စည်းခွင့်ပြုနိုင်ရေး

၅၈။   အတည်ပြုပင်လယ်ပြင်လုပ်သက်အတွက် သတင်းပို့လုပ်ဆောင်ခြင်းကိစ

၅၉။   အခွန်ငွေလျာထားချက် ပြည့်မီအောင်ကောက်ခံရေးညွှန်ကြားချက်

၆၀။   အခြေခံဆက်သွယ်ရေးလိုအပ်ချက်ဖြည့်ဆည်းခြင်းဆိုင်ရာ ရန်ပုံငွေ စညး်မျဉ်း

၆၁။   ၀န်ဆောင်မှုငွေကို နိုင်ငံခြားငွေမှ မြန်မာကျပ်ငွေသို့ ပြောင်းလဲသွင်းရန်ကိစ

၆၂။   လေဆိပ်ဝင်ပေါက်နှင့် ထွက်ပေါက်များလုံခြုံမှု ထိန်းချုပ်ခြင်းအမိန့်

၆၃။   လေဆိပ်လုံခြုံရေးအတွက် ကတ်ပြားစနစ် ညွှန်ကြားချက်

၆၄။   လူမပါသင်ဘောစင်းလုံးငှားစနစ်ဖြစ် ယာယီမှတ်ပုံတင်ပေးရေးလုပ်ငန်း

၆၅။   လုပ်ငန်းလိုင်စင်ကြေးငွေနှုန်းထားများ ဓဏ်ကြေးများသတ်မှတ်ခြင်း

၆၆။   လိုင်စင်အသွင်ကူးပြောင်းခြင်းဆိုင်ရာ အမိန့်

၆၇။   လိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်းဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ

၆၈။   ရေအရင်းအမြစ်နှင့် မြစ်ချောင်းများ ထိန်းသိမ်းရေး ဥပဒေအရ နယ်နိမိတ်သတ်မှတ်ခြင်း

၆၉။   ရေအရင်းအမြစ်နှင့် မြစ်ချောင်းများ ထိန်းသိမ်းရေးနည်းဥပဒေ

၇၀။   ရေလမ်းကြောင်းများ ကောင်းမွန်းရေး ရေယာဉ်များ ခုတ်မောင်းသွားလာခြင်းစည်းကမ်း

၇၁။   ရေယာဉ်မှူး၊ အရာရှိများ တတ်ကျွမ်းမှုလက်မှတ်များ ထုတ်ပေးခြင်း နည်းဥပဒေ

၇၂။   ရေယာဉ်မှူးများ စာမေးပွဲသင်ရိုးညွှန်းတမ်းများ

၇၃။   ရေယာဉ်များ အန်တရာယ်ကင်းရှင်းစွာ ခုတ်မောင်းသွားလာနိုင်ရေးကိစ

၇၄။   ရေယာဉ်အန်တရာယ်ကင်းရှင်းကြောင်းလက်မှတ် သက်တမ်းကုန်းဆုံးသည့် ရေယာဉ်များ

၇၅။   ရေကြောင်းသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ခြင်းကိစ

၇၆။   ရေကြောင်းဘက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ်စာမေးပွဲများ အစီအစဉ်သတ်မှတ်ခြင်း

၇၇။   ရထားပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းနည်းဥပဒေ

၇၈။   ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ  ခုတ်မောင်းသွားသည့် ရေယာဉ်များ အဆင့်အတန်း ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ခြင်း

၇၉။   မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင် နည်းဥပဒေများ

၈၀။   မြန်မာအမျိုးသား လေကြောင်းနည်းဥပဒေများ

၈၁။   မြန်မာအင်ဖိုတက်ကော်ပိုရေးရှင်းလီမိတက် ထုတ်ပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူ လွှဲအပ်တာဝန်ပေးခြင်း

၈၂။   အလုပ်အကိုင်သဘောတူစာချုပ်ဆိုခြင်းနှင့် သင်ဘောအတက်၊ ဆင်းဆောင်ရွက်ခ ပေးသွင်းခြင်းကိင်္စစ

၈၃။   မြန်မာသင်ဘောသားများ ရေယာဉ်များ နိုင်ငံတော်သို့ ပေးသွင်းခြင်းကိစ

၈၄။   မြန်မာနိုင်ငံလေယာဉ်နည်းဥပဒေများ

၈၅။   လေယာဉ်မတော်တဆထိခိုက်ပျက်စီးမှု ဖြစ်ပွားမှုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေး နည်းဥပဒေ

၈၆။   မြန်မာနိုင်ငံ လေယာဉ်အက်ဥပဒေ ၁၉၃၄ အရ လေဆိပ်များ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း

၈၇။   ဘက်စုံပို့ဆောင်ရေးနည်းဥပဒေများ

၈၈။   ဗဟိုပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးကျောင်းသားတာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့် အပ်နှင်းသည့်အမိန့်

၈၉။   ပြည်တွင်းရေကြောင်းတွင် စက်တပ်ရေယာဉ်များ သွားလာရေးအမိန့်

၉၀။   ပြည်တွင်းရေကြောင်းသွားရေယာဉ်များ ကင်းရှင်းစွာပြေးဆွဲနိုင်ရေးကိစ္စ

၉၁။   ပြည်တွင်းရေကြောင်းသွား ရေယာဉ်အုပ်နှင့် စက်ခန်းအုပ်ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ်သတ်မှတ်ခြင်း

၉၂။   ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးအဖွဲ့ နည်းဥပဒေများ

၉၃။   ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးနည်းဥပဒေ

၉၄။   ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနမ ဖွဲ့စည်းထားသည့် စာမေးပွဲဘုတ်အဖွဲ့ လမ်းညွှန်

၉၅။   နိုင်ငံတော်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဥပဒေအရ တယ်လီဖုန်းကိရိယာများ လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုခြင်း

၉၆။   ထူးခြားမိုးလေဝသသတင်းအချက်လက်များ ပေးပို့ရန်

၉၇။   ဆီတင်ရေယာဉ်နှင့် စက်မဲ့ဆီတင်တွဲများမှအပ တင်ဆောင်ခွင့်မပြုခြင်းကိစ

၉၈။   ဆက်သွယ်ရေးနံပါတ်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများ

၉၉။   ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍ၏ ပြိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာနည်းဥပဒေများ

၁၀၀။   ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေအရ အမျိုးသားအကြံပေးကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း

၁၀၁။   စက်မဲ့ကုန်တွဲများ တိုင်းတာစစ်ဆေးမှုခံယူခြင်း

၁၀၂။   ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ်ခများပြောင်းလဲသတ်မှတ်ခြင်း

၁၀၃။ ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ် ထုတ်ပေးခြင်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

၁၀၄။   ကုန်းလမ်းသယ်ယူပို့ဆောငေ်၇းလုပ်ငန်းများဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ

၁၀၅။   ကုန်သေတာအခွံများ သိုလှောင်ခြင်းလုပ်ငန်းအချက်အလက်များ

၁၀၆။   ကမ်းရိုးတန်းသွား ကုန်တင်၊ ကမ်းထိုးရေယာဉ်များ ခုတ်မောင်းသွားလာခြင်း

၁၀၇။   ကမ်းရိုးတန်းနှင့်ပြည်တွင်းရေကြောင်းသွား စက်တပ်ရေယာဉ်လိုင်စင်ကြေးပြင်ဆင်ခြင်း

၁၀၈။   (Wide Area Network အသုံးပြုကွန်ပျူတာကွန်ရက်ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း

၁၀၉။   (Tractor Head ယာဉ်များ လုပ်ငန်းလိုင်စင်အခွန်နှုန်းထား ပြင်ဆင်ကောက်ခံခြင်း

၁၁၀။   (Staff Training Procedure အား လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်ကိစ္စ

၁၁၁။   (PORT STATE CONTROLစစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိစ္စ

၁၁၂။   (Operator License ထုတ်ပေးရာတွင် စိစစ်ရမည့်အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်များ

၁၁၃။   (Near Coastal Voyage Limitesနှင့် ပတ်သက် နယ်နိမိတ်ပြင်ဆင်သတ်မှတ်သည့် အမိန့်

၁၁၄။   (International Operator License ထုတ်ပေးခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ် အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

၁၁၅။   (IMDG Code အရ Shore-based personnel များအား လေ့ကျင့်သင်ကြားညွှန်ကြားချက်

၁၁၆။   ခုနှစ်၊ ရထားပို့ဆောင်ရေးကော်ပိုရေးရှင်းအား တာဝနနှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်အမိန့်

၁၁၇။   လှိုင်းနှုန်းစဉ်ဆိုင်ရာနည်းဥပဒေများ

၁၁၈။   မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်ဥပဒေအရ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် အချက်အလက်များ

၁၁၉။  ကုန်းလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ပေးပို့ခြင်း

၁၂၀။   ၁၉၇၆ ခုနှစ်၊ ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးလုပ်ပိုင်ခွင့်များ အပ်နှင်းသည့်အမိန့်

၁၂၁။   The Myanmar Wireless Telegraphy (Possession) Rules, 1937.

၁၂၂။   The Myanmar Wireless Telegraphs Rules, 1937.

၁၂၃။   THE MYANMAR WIRELESS RECEIVING LICENSE RULES, 1940.

၁၂၄။   The Myanmar Wireless (Territorial Waters) Rules, 1937.

၁၂၅။   The Myanmar Wireless (Foreign Aircraft) Rules, 1937.

၁၂၆။   THE MYANMAR MOTOR-VEHICLE RULES.

၁၂၇။   The Myanmar Merchant Shipping (Wireless Telegraphy) Rules, 1937.

၁၂၈။   THE MYANMAR AIRCRAFT ACT (EXTENSION) REGULATION,1947.

၁၂၉။   TELEGRAPH RULES AND RATES.

၁၃၀။   SAILING DIRECTIONS. (For entering the Bassein River)

၁၃၁။   RULES UNDER THE UPPER MYANMAR OIL-FIELDS REGULATION.

၁၃၂။   Rules to regulate the navigation of the Twante Canal.

၁၃၃။   Rules to regulate the navigation of the Kanaungto creek.

၁၃၄။   Rules Relating to the Examination of Second Class Engineer’s certificate

၁၃၅။   Rules relating to the Examination of Master, First Mate

၁၃၆။   Rules for the guidance of the Health Officer of the Port of Rangoon,

၁၃၇။   RULES FOR THE GUIDANCE OF SPECIAL COURTS APPOINTED

၁၃၈။   Rules For licensing and regulating river craft in the Port of Rangoon.

၁၃၉။   REGULATIONS FOR PREVENTING COLLISIONS AT SEA.

၁၄၀။   REGULATIONS FOR PREVENTING COLLISIONS AT SEA REFERRED

၁၄၁။   Myanmar Aircraft Rules 1937

၁၄၂။   General rules for working open lines of railway in British India

၁၄၃။   BASSEIN PILOT RULES.

၁၄၄။   (THE RANGOON MOTOR-VEHICLE RULES.)

၁၄၅။   (The Myanmar Wireless Telegraphy Licenc Charges Rules, 1960.)

၁၄၆။   (THE MYANMAR TELEGRAPH RULES, 1961.)

၁၄၇။   (THE MYANMAR MOTOR-VEHICLES RULES, 1915

၁၄၈။   (THE MYANMAR MOTOR-VEHICLE RULES.)

၁၄၉။   (Rules Under the Myanmar Steam-boilers and Prime-movers Act 1882(XVIII of 1882)

၁၅၀။   (Rules Under the Myanmar Ferries Act, 1898)

၁၅၁။   (Rules Under the Indian Ports Act, 1889,

၁၅၂။   (Rules Under the Indian Ports Act, 1875.)

၁၅၃။   (Rules Under the Indian Ports Act, 1875)

၁၅၄။   (Rules Under The India Ports Act, 1875)

၁၅၅။   (Rules to Regulate the Navigation of the Pegu-Sittang

၁၅၆။   (Rules of Ports in Myanmar.)

၁၅၇။   (Rules for the protection of passengers in inland steam-vessels.)

၁၅၈။   (Rules for the protection of inland steam-vessels from collision)

၁၅၉။   (Rules for the medical officers port officers pilot.)

၁၆၀။   (Rules for the medical inspection of Vessels in the ports of Myanmar.)

၁၆၁။   (Rules for Regulating the Navigation

၁၆၂။   (Rules for Pilots and Pilotage for the Port of Moulmein,-

၁၆၃။   (RULES FOR PILOTS AND PILOTAGE FOR THE PORT OF BASSEIN.)

၁၆၄။   (Rules for licensing and regulating passenger boats in the Port of Rangoon.)

၁၆၅။   (Rules as to Load-line Marks, Seasons, Certificates,

၁၆၆။   (Order in respect to the issue of Colonial Certificates

၁၆၇။   (Direction of The Myanmar Aircraft Rules, 1937)

၁၆၈။   (AKYAB PILOT RULES Under the British Myanmar Pilots Act, 1883)

၁၆၉။   ( RULES FOR THE EXAMINATION FOR THE PROMOTION OF FIRST GRADE CLERKS)

၁၇၀။   ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အတွက် ပြင်ပမှ မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခြင်း ထုတ်လုပ်သည့်ခုနှစ ်သတ်မှတ်သည့်အမိန့်

၁၇၁။   မြန်မာ့ကမ်းရိုးတန်းနှင့် ပင်လယ်သွားရေယာဉ်များ ခွဲခြားသိရှိနိုင်သည့်စနစ်

၁၇၂။   မြန်မာရေကြောင်းအလုပ်သမားဆိုင်ရာလက်မှတ် ထုတ်ပေးခြင်းညွှန်ကြားချက်

၁၇၃။   သဘောသားများ၏ တတ်ကျွမ်းမှုလက်မှတ်များအတွက် လမ်းညွှန်ချက်များ

၁၇၄။   သဘောသားများ၏ တတ်ကျွမ်းမှုလက်မှတ်များအတွက် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများ

၁၇၅။   အန်တရာယ်ရှိ ဓါတ်တုကုန်ပစည်းများ စံနှုန်းသတ်မှတ်ခြင်း

၁၇၆။   အကောက်ခွန်လေဆိပ်သတ်မှတ်ခြင်း

၁၇၇။   လေဆိပ်။ လေယာဉ်ကွင်းများဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ