ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနများမှ ကျင့်သုံးသည့် ဥပဒေ၊ တစ်ဆင့်ခံဥပဒေများ

၁။ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန

၂။ သမ္မတရုံးဝန်ကြီးဌာန

၃။ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံးဝန်ကြီးဌာန

၄။ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးဌာန

၅။ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန

၆။ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

၇။ နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

၈။ စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့်စက်မှုဝန်ကြီးဌာန

၉။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

၁၀။ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန

၁၁။ သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန

၁၂။ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

၁၃။ ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

၁၄။ သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန

၁၅။ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန

၁၆။ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဝန်ကြီးဌာန

၁၇။ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

၁၈။ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန

၁၉။ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန

၂၀။ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

၂၁။ လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန

၂၂။ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန

၂၃။ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာန

၂၄။ Etc