ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုဥပဒေများ

   ၁။ (၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ အရေးပေါ်စီမံမှုတချက်လွှတ်ဥပဒေ  ကြေညာချက်)

   ၂။ ငြိမ်းချမ်းစွာစုဝေးခြင်းနှင့် ငြိမ်းချမ်းစွာ စီတန်းလှည့်လည်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ

   ၃။ ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ

   ၄။ တရားခံလွှဲပြောင်းရေးဥပဒေ

   ၅။ တရားမဝင်သောနည်းလမ်းဖြင့်  အရေးယူသည့်ဥပဒေ

   ၆။ တရားမဝင်သော နည်းလမ်းဖြင့်ရရှိသည့် ငွေကြေးနှင့် ပစ္စည်းများထိန်းချုပ်ရေးဥပဒေ

   ၇။ နိုင်ငံတော်သမ္မတတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူ၏ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာဥပဒေ

   ၈။ နိုင်ငံတော်အထိမ်းအမှတ်များ (ဆင်ယင်ပြသမှု ကန့်သတ်ရေး) အက်ဥပဒေ

   ၉။ နိုင်ငံသားများ၏ ပုဂိုလ်ဆိုင်ရာလွတ်လပ်မှု ကာကွယ်ပေးရေးဥပဒေ

   ၁၀။ ပြစ်မှုဆိုင်ရာကိစရပ်များတွင် နိုင်ငံအချင်းချင်း အကူအညီပေးရေး ဥပဒေ

   ၁၁။ ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေ

   ၁၂။ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသော ဆေးဝါးများဆိုင်ရာဥပဒေ

   ၁၃။ မြန်မာနိုင်ငံမီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဥပဒေ

   ၁၄။ လက်နက်များအက်ဥပဒေ

   ၁၅။ လူကုန်ကူးမှုတားဆီးကာကွယ်ရေးဥပဒေ

   ၁၆။ လောင်းကစားဥပဒေ

   ၁၇။ အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ

   ၁၈။ ၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံတော်သစ္စာ ဖေါက်ဖျက်ပုန်ကန်ကြီး အက်ဥပဒေ

   ၁၉။ ၁၉၄၉ ခုနှစ်၊ ပြည့်တန်ဆာနှိပ်ကွက်ရေး အက်ဥပဒေ

   ၂၀။ ၁၉၄၉ ခုနှစ်၊ လက်နက်(ယာယီ)အက်ဥပဒေ

   ၂၁။ ၁၉၄၉ ခုနှစ်၊ လက်နက်(အရေးပေါ်ပြစ်ဒဏ်စီရင်မှု)တချက်လွတ်ဥပဒေ

   ၂၂။ ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုဌာန အက်ဥပဒေ

   ၂၃။ ၁၉၅၉ ခုနှစ်၊ ကယားပြည်နယ်ရဲအဖွဲ့ အက်ဥပဒေ

   ၂၄။ ၁၉၅၉ ခုနှစ်၊ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေ စောင့်ရှောက်ရေးအက်ဥပဒေ

   ၂၅။ ၁၉၆၃ ခုနှစ်၊ အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ပစည်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး ဥပဒေ

   ၂၆။ (THE GOVERNMENT OF MYANMAR (TEMPORARY PROVISIONS)

   ၂၇။ The  Prisons  Act.

   ၂၈။ THE ARMS (TEMPORARY AMENDMENT) ACT, 1951.

   ၂၉။ THE EMERGENCY PROVISIONS (REPEAL) ACT, 1947.

   ၃၀။ THE INDIAN ARMS ACT.

   ၃၁။ THE IDENTIFICATION OF PRISONERS ACT.

   ၃၂။ THE LANDS DISPUTES ACT, 1945.

   ၃၃။ THE MYANMAR LEGISLATURE  ACT, 1946.

   ၃၄။ THE MYANMAR OFFICIAL SECRETS ACT.

   ၃၅။ THE POLICE ACT, 1945.

   ၃၆။ The Prisoners Act.

   ၃၇။ THE PUBLIC ORDER (PRESERVATION) ACT.

   ၃၈။ THE PUBLIC PROPERTY PROTECTION ACT.

   ၃၉။ THE RANGOON CORPORATION ORDINANCE, 1942.

   ၄၀။ The Rangoon Police Act.

   ၄၁။ THE UNLAWFUL ASSOCIATIONS ACT , 1958.

   ၄၂။ THE UNLAWFUL ASSOCIATIONS ACT.

ပြည်ထောင်စုတစ်ဆင့်ခံဥပဒေများ

   ၁။ ၁၉၅၄ ခုနှစ်၊ ကြေညာချက်အမှတ် ၃ (ရာဇဝတ်တရားစီရင်အုပ်ချုပ်ရေး)

   ၂။ ၁၉၅၄ ခုနှစ်၊ ကြေညာချက်အမှတ် ၂(အရပ်ရပ်ဆိုင်ရာ စီရင်အုပ်ချုပ်ရေး)

   ၃။ ၁၉၅၄ ခုနှစ်၊ ကြေညာချက် အမှတ် ၆ (ရဲအုပ်ချုပ်ရေး)

   ၄။ ၁၉၅၄ ခုနှစ်၊ ကြေညာချက်အမှတ် ၅ (တရားမတရားစီရင်အုပ်ချုပ်ရေး)

   ၅။ ၁၉၅၄ ခုနှစ်၊ ကြေညာချက် အမှတ် ၄ (သေဒဏ်အမိန့်များ အတည်ပြုရေး)

   ၆။ ၁၉၅၃ ခုနှစ်၊ ဒီမိုကရေစီဒေသန်တရအုပ်ချုပ်ရေးနည်းဥပဒေ

   ၇။ ၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ အရေးပေါ်စီမံမှုတချက်လွှတ်ဥပဒေ

   ၈။ အကြမ်းဖက်အုပ်စုအဖြစ် ကြေညာခြင်း

   ၉။ အကြမ်းဖက်သူများအဖြစ်မှ ပယ်ဖျက်ခြင်း

   ၁၀။ အကြမ်းဖက်သူများအဖြစ်မှ ပယ်ဖျက်ခြင်း

   ၁၁။ အကြမ်းဖက်သူများမဟုတ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ခြင်း

   ၁၂။ အကြမ်းဖက်မှု တိုက်ဖျက်ရေးဗဟိုအဖွဲ့က တုတ်ပြန်ထားသော

   ၁၃။ ရှမ်းပြည်နယ်စစ်အုပ်ချုပ်ရေး ၁၉၅၄ ခုနှစ်၊ ကြေညာချက်အမှတ် ၁ (စစ်အုပ်ချုပ်ရေး)

   ၁၄။ သိမ်းဆည်းရမိသော တရားမဝင်ကုန်ပစည်းများ ဆုငွေချီးမြှင့်ခြင်းဆိုင်ရာ ပြင်ဆင်သည့်အမိန့်

   ၁၅။ မြန်မာနိုင်ငံတော် မြေနယ်သတ်အက်ဥပဒေအရ နည်းဥပဒေ

   ၁၆။ မြန်မ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နယ်ခြားကွပ်ကဲမှုအဖွဲ့ ဆိုင်ရာအမိန့်

   ၁၇။ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသော ဆေးဝါးကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့ ပြင်ဆင်ခြင်း

   ၁၈။ မတရားအသင်းအဖြစ်မှ ပယ်ဖျက်ခြင်း

   ၁၉။ မတရားအသင်းအဖြစ်မှ ပယ်ဖျက်ခြင်း

   ၂၀။ မတရားအသင်းအဖြစ်မှ ပယ်ဖျက်ခြင်း

   ၂၁။ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းကောင်းတံဆိပ်များ အပ်နှင်းခြင်းဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်များ

   ၂၂။ ပြစ်ဒဏ်ပြောင်းလဲလျှော့ပေါ့သတ်မှတ်ခြင်း

   ၂၃။ နိုင်ငံ့ဂုဏ်ရည်ဘွဲ့ကို တီထွင်ပြဋ္ဌာန်းသည့်အမိန့်

   ၂၄။ နိုင်ငံ့ဂုဏ်ရည်ဘွဲ့ ချီးမြှင့်အပ်နှင်းခြင်းဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်များ

   ၂၅။ ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေး လမ်းညွှန်

   ၂၆။ ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု ညွှန်ကြားချက်

   ၂၇။ ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးနည်းဥပဒေ

   ၂၈။ ကရင်ပြည်နယ်ရဲဝန်ထမ်း(အောက်တန်း)အဖွဲ့ နည်းဥပဒေ

   ၂၉။ ၁၉၆၃ ခုနှစ်၊ အများနှင့်သက်ဆိုင်သောပစည်းများ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဥပဒေပါ

   ၃၀။ ၁၉၆၃ ခုနှစ်၊ တရားဥပဒေများ အာဏာတည်စေခြင်းနှင့် ရပ်စဲစေးခြင်း

   ၃၁။ ၁၉၅၈ ခုနှစ်၊ အရေးပေါ်စီမံမှုအက်ဥပဒေအာဏာတည်ခြင်းရပ်စဲကြောင်း

   ၃၂။ ၁၉၅၈ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုစစ်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ အမြဲတမ်းခန့်ထားရေး နည်းဥပဒေ

   ၃၃။ အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု တားဆီးနှိမ်နင်းခြင်းနည်းဥပဒေ

   ၃၄။ အကျဉ်းသားများလုပ်အားဖြင့် ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးအဖွဲ့ဆိုင်ရာအမိန့်

   ၃၅။ သိမ်းဆည်းရမိသော တရားမဝင်ကုန်ပစည်းများ ဆုငွေချီးမြှင့်ခြင်းဆိုင်ရာအမိန့်

   ၃၆။ လောင်းကစားဥပဒေဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

   ၃၇။ လူကုန်ကူးတားဆီးကာကွယ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းခြင်း

   ၃၈။ လက်နက်ကိုင်ဆောင်ရေးမှု

   ၃၉။ မြန်မာနိုင်ငံမီးသတ်တပ်ဖွဲ့နည်းဥပဒေများ

   ၄၀။ မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်ခြားဒေသအစီအမံနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာ

   ၄၁။ မူးယစ်ထုံထိုင်းဘေးဖြစ်စေတတ်သော ဆေးဝါးများ ဆုငွေချီးမြှင့်ခြင်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်း

   ၄၂။ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသော ဆေးဝါးများဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ

   ၄၃။ ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေး နည်းဥပဒေများ

   ၄၄။ ၁၉၆၃ ခုနှစ်၊ အများနှင့်သက်ဆိုင်သောပစည်း ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဥပဒေပါ

   ၄၅။ နေပြည်ထောင်မြေယာစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းများ နပတ စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီတာဝန်ယူရန်

   ၄၆။ နေပြည်တော်နယ်နိမိတ်အတွင်း နပတစည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှ တာဝန်ယူရန်

   ၄၇။ နိုင်ငံတော်အား နှောင့်ယှက်ဖျက်ဆီးလိုသူများ၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သည့်ဥပဒေ လုပ်ထုံး

   ၄၈။ တရားမဝင်သောနည်းလမ်းဖြင့် ရရှိပိုင်ဆိုင်၊ ရောင်းဝယ်ခြင်း အရေးယူသည့် ဥပဒေလုပ်ထုံးလုပ်နည်း

   ၄၉။ ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေနှင့် ပြစ်မှုများ သတ်မှတ်ခြင်း

   ၅၀။ ၁၉၆၅ ခုနှစ်၊ ဆိုရှယ်လစ်စီးပွားရေးစနစ်တည်ဆောက်မှု လုပ်ပိုင်ခွင့်ဥပဒေ၏ နည်းဥပဒေ

   ၅၁။ တရားမဝ်သောနည်းလမ်းဖြင့် ရရှိသည့်ငွေကြေးနှင့် ပစည်းများ နည်းဥပဒေများ

   ၅၂။ ၁၉၅၂ ခုနှစ်၊ အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှု အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ နည်းဥပဒေ

   ၅၃။ ပြစ်မှုဆိုင်ရာ နိုင်ငံအချင်းချင်းကူညီပေးရေး နည်းဥပဒေ

   ၅၄။ THE UNLAWFUL ASSOCIATIONS REGULATION, 1947.

   ၅၅။ The Shan States Arms Order, 1924.

   ၅၆။ THE MYANMAR POLICE (CLASS I)  RULES, 1946

   ၅၇။ The Myanmar Military Police Force  Rules.

   ၅၈။ THE CHIN HILLS (TEMPORARY AMENDMENT) REGULATION,1947.

   ၅၉။ Rules Under the Opium Act, 1878.

   ၆၀။ Rules Under the Myanmar Village Act, 1907 Myanmar Act VI of 1907

   ၆၁။ DIRECTIONS TO SETTLEMENT OFFICERS.

   ၆၂။ (“The Burma Rural Self-Government Rules.”)

   ၆၃။ (THE SHAN STATES GAMBLING ORDER, 1924.)

   ၆၄။ (The Prisons Rules For Meiktila Jail as a Juvenile Jail Rules)

   ၆၅။ (The Hkamti Long Administration Order, 1926)

   ၆၆။ (THE DANGEROUS DRUGS (PREPARED OPIUM) RULES, 1938.)

   ၆၇။ (The Dangerous Drugs (Import, Export and Transhipment) Rules, 1938.)

   ၆၈။ (The Burma Morphia Rules, 1918.)

   ၆၉။ (Rules Under the Opium Act, 1878.)

   ၇၀။ (Rules Under The Opium Act, 1878 (The Notified Areas))

   ၇၁။ (RULES UNDER THE OPIUM ACT FOR MONG MIT

   ၇၂။ (Rules Under the Lower Myanmar Village Act,

   ၇၃။ Rules under the Explosives Act, 1884,

   ၇၄။ (Rules Under The Exice Act, 1896 (The Notified Areas))

   ၇၅။ Rules under the Excise Act for Mong Mit and its dependency Mong Lang.)

   ၇၆။ Rules Under The Births, Deaths and Marriages Registration Act,

   ၇၇။ (Rules Under The (Lower) Myanmar Town and Village Lands Act, 1898)

   ၇၈။ Rules for securing a proper Registration of Births

   ၇၉။ Rules for regulating the appointment of Headmen under

   ၈၀။ Regulations for the landing at Rangoon of explosives

   ၈၁။ မတရားအသင်းအဖြစ် ကြေညာခြင်း

   ၈၂။ တရားခံလွဲပြောင်းပေးရန် တောင်းဆိုမှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းညွှန်ကြားချက်

   ၈၃။ မူးယစ်ဆေးဝါးစိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသော ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု ပြင်ဆင်ခြင်း

   ၈၄။ ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေနှင့်သက်ဆိုင်သော ပြစ်မှုများ စုံစမ်းရာတွင် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်