မြေငှါးဂရန်လျှောက်ထားလာမှုအားကွင်းဆင်းစစ်ဆေး

(၂၂-၁၀-၂၀၁၉)ရက်၊ (၁၅:ဝ၀)အချိန်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မြင်းခြံခရိုင်၊ မြင်းခြံမြို့နယ်၊ အမှတ်(၁၂)ရပ်ကွက်၌ ဦးသိန်းဇော်ပါ(၃)ဦးတို့သည် လူနေထိုင်ရန်အတွက် ကွင်းအမှတ်(၃၂)၊ မြင်းခြံရပ်၊  ဦးပိုင်အမှတ်(၅၁/ဆ)ရှိ (ဝ.ဝ၃၂)ဧက၊ အမှတ်(၁၉)ရပ်ကွက်၊ ကွင်းအမှတ်(၂၃၁)၊ စွန်းလွန်းကွင်း၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၂/ခ)ရှိ (ဝ.ဝ၈၀)ဧက၊ အမှတ် (၁၉)ရပ်ကွက်၊ ကွင်းအမှတ်(၄၉)၊ ရှားတောကွင်း၊ ဦးပိုင် အမှတ်(ဃ/၄၃)ရှိ (ဝ.ဝ၉၇)ဧက၊ စက်မှုဇုံ ကွင်းအမှတ်(၂၄၇/ဂ)၊ ရွာစည်(ရှေ့)ကွင်း၊ ဦးပိုင်အမှတ် (၁၂/၇၈)ရှိ(ဝ.ဝ၅၇)ဧကနှင့် ဒေါ်အေးအေးမှ စက်မှုစီးပွားလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန် ကူရွာကျေးရွာ ကွင်းအမှတ်(၂၉၂)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၃/၄-က)ရှိ (၁.ဝ၀)ဧကအား မြေငှားဂရန် လျှောက်ထားလာမှုတို့အား မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ မြို့နယ်လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့နှင့် ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ ပါဝင်သောအဖွဲ့တို့က လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် အညီဖြစ်စေရေးအတွက် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။