လယ်ယာမြေများအခြားနည်းအသုံးပြုခွင့်လျှောက်ထားလာမှုအား ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး

(၂၂-၁၀-၂၀၁၉)ရက်၊ (၁၆:၃၀)အချိန်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ကျောက်ဆည်ခရိုင်၊ မြစ်သားမြို့နယ်၊ ချင်းရွာကျေးရွာအုပ်စု၊ ချင်းရွာကျေးရွာတွင် ငါးမွေးကန်ပြုလုပ်ရန်အတွက် ကွင်းအမှတ် (၄၄၉/ခ)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၅၅/၁)ရှိ ယာမြေ၊ (၄.၂၃)ဧကအား လယ်ယာမြေများ အခြားနည်းအသုံးပြုလို၍ တင်ပြလာသည့် ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ မြေပြင်သတ်မှတ်စည်းကမ်းချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိစေရန်အတွက် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ မြို့နယ်လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်စာရင်းအင်းဦးစီးဌာနမှ ဦးစီးမှူး၊ မြို့နယ်စီမံကိန်း ဦးစီးဌာနမှ ဦးစီးမှူး၊ မြို့နယ်စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနမှ ဦးစီးအရာရှိနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများက ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။