လယ်ယာမြေအခြားနည်းအသုံးပြုခွင့်လျှောက်ထားလာမှုအား ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး

(၅-၇-၂၀၂၀)ရက်၊ (ဝ၉:ဝ၀)အချိန် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မိတ္ထီလာခရိုင်၊ ဝမ်းတွင်းမြို့နယ်၊ ခင်ကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ကွင်းအမှတ်(၁၄၃၃၁)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၂၂၄/၂)၊ ဧရိယာ(ဝ.ဝ၆)ဧက၊ ယာမြေနှင့် မြေတိုင်ကန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကွင်းအမှတ်(၁၃၂၃/ ခ)၊ ဘုရားစုအရှေ့ကွင်း၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၂၁၂/ ၁)၊ ဧရိယာ(ဝ.ဝ၆)ဧက၊ ယာမြေတို့အား ဆက်သွယ်ရေးတာဝါတိုင်တည်ဆောက်ရန်နှင့် ဘုရားဖြူ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကွင်းအမှတ်(၁၂၅/ ၂၀၅၉)၊ ရွာရှည်တောင်ကွင်း၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၅)၊ ဧရိယာ(ဝ.၆၀) ဧက၊ ယာမြေအား သီးနှံသိုလှောင်ရုံအသုံးပြုရန်အတွက် လယ်ယာမြေအခြားနည်းအသုံးပြုခွင့် လျှောက်ထား လာမှုတို့အပေါ် မြို့နယ်လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ (မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး)၊ အတွင်းရေးမှူးနှင့် အဖွဲ့ဝင်များပါဝင်သောပူးပေါင်းအဖွဲ့တို့မှ ဥပဒေလုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီဖြစ်စေရေး ကွင်းဆင်း စစ်ဆေးခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။