သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုဥပဒေများ

၁။   ကိုးကွယ်ရာဘာသာကူးပြောင်းခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ

၂။   တိပိဋကဓရ တိပိဋကကောဝိဒ ရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့ဥပဒေ

၃။   ယဉ်ကျေးမှုတက္ကသိုလ်ဥပဒေ

၄။   ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဒေသများ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေ

၅။   ယာယီဝိနိစယဌာနအက်ဥပဒေ

၆။   ရှေးဟောင်းဝတုပစည်းများကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေ

၇။   ရှေးဟောင်းအဆောက်အအုံများ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေ

၉။   ဝိနည်းဓမကံအဓိကရုဏ်းမှုခမ်းများဖြေရှင်းဆုံးဖြတ်ရေးဆိုင်ရာဥပဒေ

၁၀။   သံဃာ့အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာဥပဒေ

၁၁။   အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ထေရဝါဒဗုဒသာသနာပြုတကသိုလ်ဥပဒေ

၁၂။   ၁၃၁၂ (၁၉၅၀)ခုနှစ်၊ ဗုဒ္ဓသာသနာအဖွဲ့အက်ဥပဒေ

၁၃။   ၁၉၆၀ ပြည့်နှစ်၊ တိပိဋကဓရရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့အက်ဥပဒေ

၁၄။   ၁၉၆၁ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံတော်ဘာသာ သာသနာချီးမြှောက်ထောက်ပံ့ရေးအက်ဥပဒေ

၁၅။   ၁၉၆၂  ခုနှစ်၊ သမိုင်းဝင်ပုဂိုလ်များ၏ အထိမ်းအမှတ်မော်ကွန်းဥပဒေ

၁၆။   CONSTITUTION OF THE UNION OF MYANMAR NATIONAL

၁၇။   THE CHARITABLE AND RELIGIOUS TRUSTS ACT.

၁၈။   THE MUSSALMAN WAKF VALIDATING ACT.

၁၉။   THE RELIGIOUS SOCIETIES ACT.

ပြည်ထောင်စုတစ်ဆင့်ခံဥပဒေများ

၁။   နေဝသုဒ နာသုဒ ဆုံးဖြတ်ခြင်းခံရသော ရဟန်းအား သာသနာဝင်မှတ်တမ်း၊

၄။   အေအိုင်ဒီအက်စ်ရောဂါရဟန်းတော်များ ထုတ်ပြန်ညွှန်ကြားခြင်း

၅။   အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓသာသနာပြုတကသိုလ်နည်းဥပဒေများ

၆။   အကျင့်ပျက်ရဟန်းများကို အရေးယူရန်ကိစ္စ

၇။   သံဃာ့အဖွဲ့အစည်းအဆင့်ဆင့်တို့၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

၁၁။   သံဃာ့အဖွဲ့အစည်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

၁၂။   သံဃာတော်များနှင့် မသင့်လျှော်မအပ်စပ်သော အလှူခံခြင်းများ

၁၃။   သံဃဝိနိစယအဖွဲ့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အကောက်အထည်ဖော်ရန်ကိစ္စ

၂၆။   သာသာနာဝင်မှတ်တမ်းထုတ်ပေးခြင်းကို အလေးအနက်ထားဆောင်ရွက်ရန်

၂၇။   သာသနာဝင်မှတ်တမ်းတွင် လမ်မှတ်ရေးထိုးဆောင်ရွက်ရန်ကိစ္စ

၃၈။   ရှေးဟောင်းအထိမ်းအမှတ်အဆောက်အအုံတည်ရှိရာဇုန်အဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်း

၄၄။   ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်အဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်း

၅၃။   ပြေငြိမ်းပြီးသောမှုခင်းများ သတ်မှတ်ချက်တွင် ဖြည့်စွက်ရန်ကိစ္စ

၅၆။   ပုဂံရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုနယ်မြေစီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့

၆၀။   ပထမပြန်စာမေးပွဲ၊ အခြေပြုမူလတန်းကျင်းပရန် တာဝန်ပေးအပ်ခြင်း

၆၅။   ဓမမနီတီဝါဒစွန့်လွတ်ကြောင်း ပဋိညာဉ်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးစေရေးကိစ္စ

၆၉။   တိပိဋကဓရ တိပိဋကကောဝိဒ ရွေးချယ်ရေးစာမေးပွဲစည်းမျဉ်း

၇၅။   စမ်းကလေးဝါဒစွန့်လွတ်ကြောင်း ပဋိညာဉ်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးစေရေးကိစ္စ

၈၅။   ကျောင်း၊ ကျောင်းတိုက်အသစ်များ ဆောက်လုပ်ခြင်းကိစ္စ

၉၂။   သံဃာ့အဖွဲ့အစည်းအဆင့်ဆင့်ဖွဲ့စည်းရေးကိစ္စညွှန်ကြားလွှာ

၉၈။   သာသနာတော်ဆိုင်ရာဘွဲ့တံဆိပ်တော်များ ပြဋ္ဌာန်းခြင်း

၁၀၀။   ဝိနည်းဓိုရ်ပုဂိုလ်များရွေးချယ်တင်မြောက်ရန် ညွှန်ကြားလွှာ

၁၀၄။   ရှေးဟောင်းအဆောက်အအုံများ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးနည်းဥပဒေများ

၁၀၅။   ရှေးဟောင်းဝတ္ထုပစ္စည်းများ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးနည်းဥပဒေများ

၁၁၅။   ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဒေသများ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးနည်းဥပဒေများ

၁၁၆။   ယဉ်ကျေးမှုဗိမာန်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်စီမံအုပ်ချုပ်ရေး နည်းဥပဒေများ

၁၁၇။   မိုးပြာဝါဒစွန့်လွတ်ကြောင်းပဋိညာဉ်လက်မှတ်ရေးထိုးရေးကိစ္စ

၁၂၅။   ကိုးကွယ်ရာဘာသာကူးပြောင်းခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

၁၂၇။   (The Myanmar Mussalman Wakf Rules, 1924.)

၁၂၈။   ပုဂံဒေသနိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီ

၁၂၉။   အဂတိလိုက်စားမှုတားဆီးကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း

၁၃၀။   အမျိုးသားအဆင့် အမွေအနှစ်အဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်း

၁၄၀။   မြောက်ဦးယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်အဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်း