အသိပေးကြော်ငြာချက်များ

၁။ ပြည်ထောင်စုမှတ်ပုံတင်ရေးအဖွဲ့တွင် မှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားသည့် အသင်းအဖွဲ့များသို့ အသိပေးကြော်ငြာချက်

၂။ အသင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်၊ လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် နှီးနွယ်ဆက်စပ်သော သက်ဆိုင်ရဝန်ကြီးဌာန အဖွဲ့အစည်းများ၏ သဘောထားထောက်ခံချက်များ တင်ပြလာခြင်းမရှိသည့်အတွက် ယာယီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ပေးရန် ကျန်ရှိသော ပြည်တွင်းအသင်းအဖွဲ့များစာရင်း

၃။ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များနှင့် နေပြည်တော်ကောင်စီအတွင်းရှိ ခရိုင်၊ မြို့နယ်၊ မြို့၊ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ကျေးရွာဦးရေ စာရင်းချုပ်(၁၆−၁၀−၂၀၁၉)

၄။ မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုထားသည့် အသင်းအဖွဲ့များသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားစာ (Notification Letter)

၅။ ညွှန်ကြားချက်အမှတ်(၁/၂၀၁၇) (Direction No (1/2017)

၆။ စကားရပ်ပြောင်းလဲသတ်မှတ်သည့် ဥပဒေ

၇။ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အသိပေးကြေညာနိုင်ရေးကိစ္စ

၈။ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၁၂၀၂၀နှင့်-၂၂၀၂၀-အသင်းအဖွဲ့များ-မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စ

၉။ နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ စကားရပ်များပြောင်းလဲသတ်မှတ်သည့်ဥပဒေအမှတ် ၅၉/၂၀၂၁