အုပ်ချုပ်ရေးပညာဖွံ့ဖြိုးမှုသင်တန်းကျောင်း

အုပ်ချုပ်ရေးပညာဖွံ့ဖြိုးမှုသင်တန်းကျောင်း(IDA)
INSTITUTE OF DEVELOPMENT ADMINISTRATION

သင်တန်းကျောင်း၏ရည်ရွယ်ချက်
(က)    အေးချမ်းသာယာပြီးခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော နိုင်ငံတော်ကြီးတည်ဆောက်ရာတွင် စံ(၅)ရပ်နှင့် ပြည့်စုံသော အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကောင်းများ မွေးထုတ်ပေးရန်၊
(ခ )    ခေါင်းဆောင်မှုပညာ၊ အုပ်ချုပ်ရေးပညာနှင့် စီမံခန့်ခွဲရေးပညာရပ်များကို နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးရန်၊
(ဂ )    အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၏ ရည်မှန်းချက်လုပ်ငန်းတာဝန်(၄)ရပ်အား  အောင်မြင်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးရန်၊

သင်တန်းကျောင်း၏ရည်မှန်းချက်
(က)    အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကောင်းဖြစ်ရမည်၊
(ခ)    ဦးစီးအရာရှိကောင်းဖြစ်ရမည်၊
(ဂ)    နည်းပြကောင်းဖြစ်ရမည်၊

သင်တန်းကျောင်းတွင် ပို့ချလျက်ရှိသည့်ဘာသာရပ်များ
(က)    နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ
(ခ )    အုပ်ချုပ်ရေး
(ဂ )    စီးပွားရေး
(ဃ)    ဥပဒေ
(င )    နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေး
(စ )    အင်္ဂလိပ်စာ
(ဆ)    နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေး
(ဇ )    သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး
(ဈ )    အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်များ
(ည)    ဝန်ထမ်းစည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများ
(ဋ)    ဦးစီးတာဝန်နှင့် ရုံးလုပ်ငန်းများ

ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး သင်တန်းအမျိုးအစားများ
(က)    စီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ထမ်းအဆင့် (၁) လုပ်ငန်းခွင်ဝင်သင်တန်း
( ခ )    စီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ထမ်းအဆင့် (၂) သင်တန်း
(ဂ)    စီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ထမ်းအဆင့် (၂) မွမ်းမံသင်တန်း
(ဃ)    ဦးစီးအရာရှိများစွမ်းရည်မြှင့်သင်တန်း(ထွေ/အုပ်၊ ရဲ၊ စစစ၊ အကျဉ်း)
(င)    စီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ထမ်းအဆင့် (၄) သင်တန်း
(စ)    စီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ထမ်းအဆင့် (၄/၅) အရာရှိများလုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားရေးသင်တန်း
(ဆ)    နည်းပြအရာရှိသင်တန်း
(ဇ)    ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ငွေစာရင်းထိန်းသိမ်းခြင်းသင်တန်း
(ဈ)    မြေယာယစ်မျိုးနှင့် အခွန်ထိန်းသိမ်းခြင်း မွမ်းမံသင်တန်း
(ည)    ဘဏ္ဍာငွေစာရင်းထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် ငွေတိုက်သင်တန်း
(ဋ)    မြို့နယ်ဒုတိယဦးစီးမှူးများ တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာသင်တန်း
(ဌ)    မြို့နယ်စာရေးများ တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာသင်တန်း
(ဍ)    အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ
(ဎ)    အခြေခံအုပ်ချုပ်ရေးပြုပြင်ဖွဲ့စည်းရေးရက်တိုသင်တန်း

သင်ကြားပို့ချမှုစနစ်
(က)    ပို့ချခြင်း
(ခ )    အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခြင်း
(ဂ )    ဆန်းစစ်ချက်များပြုလုပ်ဖြေဆိုစေခြင်း
(ဃ)    စာတမ်းများပြုစုခြင်း
(င)    နေ့စဉ်သင်ခန်းစာမှတ်စုLesson Reviewများရေးသားတင်ပြစေ၍ အကဲဖြတ်ခြင်း
(စ)    အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ ပြုလုပ်ခြင်း
(ဆ)    လေ့လာရေးခရီးစဉ် သွားရောက်ပြီးစာတမ်းများ ပြုစုတင်ပြခြင်း