ဌာနမှ ကျင့်သုံးလျက်ရှိသော ဥပဒေ/နည်းဥပဒေများ

၁၈၈၉ ခုနှစ်၊ အောက်မြန်မာနိုင်ငံမြို့နှင့်ကျေးရွာမြေများအက်ဥပဒေနှင့် နည်းဥပဒေများ

Burmese

၂၀၀၅ခုနှစ်၊မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းလွှဲပြောင်းခြင်းကို ကန့်သတ်သည့် ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ

Undefined

Pages

Subscribe to RSS - ဌာနမှ ကျင့်သုံးလျက်ရှိသော ဥပဒေ/နည်းဥပဒေများ