ဌာနမှ ကျင့်သုံးလျက်ရှိသော ဥပဒေ/နည်းဥပဒေများ

၁၉၈၇ ခုနှစ်၊ မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းလွှဲပြောင်းခြင်းကို ကန့်သတ်သည့်ဥပဒေနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း

Burmese

Pages

Subscribe to RSS - ဌာနမှ ကျင့်သုံးလျက်ရှိသော ဥပဒေ/နည်းဥပဒေများ