ဌာနမှ ကျင့်သုံးလျက်ရှိသော ဥပဒေ/နည်းဥပဒေများ

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မြေသိမ်းဆည်းခြင်း၊ ပြန်လည်နေရာချထားခြင်းနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်း ဆိုင်ရာဥပဒေ

Burmese

၁၉၈၇ ခုနှစ်၊ မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းလွှဲပြောင်းခြင်းကို ကန့်သတ်သည့်ဥပဒေနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း

Burmese

Pages

Subscribe to RSS - ဌာနမှ ကျင့်သုံးလျက်ရှိသော ဥပဒေ/နည်းဥပဒေများ