မြေငှားဂရန်လျှောက်ထားလာမှုအား ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး

(၃၁-၁-၂၀၂၁)ရက်၊ (၁၀:ဝ၀)အချိန် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မိတ္ထီလာခရိုင်၊ ဝမ်းတွင်းမြို့နယ်တွင် ခရိုင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတို့သည် လယ်ယာမြေ စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့နှင့်အတူ ညောင်ပင်သာကျေးရွာအုပ်စုရှိ ကွင်းအမှတ်(၁၄၂၆)၊ ဆင်သေကန်ကွင်း၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၂၆၇၊ ၂၆၈၊ ၂၆၉၊ ၂၇၀၊ ၂၇၁၊ ၂၇၂၊ ၂၇၃၊ ၂၇၄)၊ ဧရိယာ(၃.၈၆)ဧကနှင့် ဦးပိုင်အမှတ် (၁၉၉/၃၊ ၂၅၆၊ ၂၅၇၊ ၂၅၈၊ ၂၆၃၊ ၂၆၄/ ၁၊ ၂၆၄/၂)၊ ဧရိယာ(၃.၂၂)ဧကတို့အား Leader Textile Co;ltd မှ ချည်ဆေးဆိုးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရန်အတွက် စက်မှုမြေငှားဂရန်လျှောက်ထားလာမှုအပေါ် ဥပဒေလုပ်ထုံး လုပ်နည်းနှင့်အညီဖြစ်စေရေး ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနှင့် ကော်မတီဝင်များ၊ သက်ဆိုင်ရာဈေးအကျိုးတော်ဆောင်များ၊ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ် ရေးမှူးများဖြင့် သဲတောစည်ပင်သာယာဈေးနှင့် ဝမ်းတွင်းစည်ပင်သာယာဈေးတို့၌ မြို့နယ်မီးသတ် တပ်ဖွဲ့မှ စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့ဝန်ထမ်းများအား မီးဘေးကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအတွက် မီးငြိမ်း သတ်နည်း လက်တွေ့သရုပ်ပြခြင်းဆောင်ရွက်နေမှုအား ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။