ဌာနမှ ကျင့်သုံးလျက်ရှိသော ဥပဒေ/နည်းဥပဒေများ

၁၈၈၉ ခုနှစ်၊ အောက်မြန်မာနိုင်ငံမြို့နှင့်ကျေးရွာမြေများအက်ဥပဒေနှင့် နည်းဥပဒေများ

Burmese

Pages

Subscribe to RSS - ဌာနမှ ကျင့်သုံးလျက်ရှိသော ဥပဒေ/နည်းဥပဒေများ